Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

doctor m

Νικόλαος Κουρκουμέλης

Στοιχεία ταυτότητας
Ονοματεπώνυμο
Νικόλαος Κουρκουμέλης
Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας
Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός
Κλινική/Εργαστήριο
Ιατρικής Φυσικής
Γνωστικό αντικείμενο
Ιατρική Φυσική
Γραφείο
Τμήμα Ιατρικής
Διεύθυνση
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο
0030 26510 0 7594
Fax
-
Email
nkourkou@uoi.gr
Ιστοσελίδα
http://users.uoi.gr/nkourkou/powdll/
Επιστημονικά - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Φασματοσκοπικές μέθοδοι στη βιοφυσική Περίθλαση ακτίνων-Χ / Νετρονίων
    Χαρακτηρισμός φυσιολογικών και παθολογικών ιστών Metal based drugs – Metallomics
    Βιοφυσικές υπολογιστικές μέθοδοι (molecular docking / computational drug design)
    Μαθηματική ανάλυση σήματος (φασματοσκοπία / περίθλαση)
Βιογραφικό σημείωμα
Παρακαλούμε δείτε το πλήρες βιογραφικό σημείωμα ΕΔΩ