Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αναγκαιότητα: Δεν νοείται οι φοιτητές ιατρικής να μην γνωρίζουν ΠΒΓΠ, αυτά δηλαδή που μετά ειδική σχετική εκπαίδευση μπορεί να γνωρίζει οποιοσδήποτε χωρίς καν να είναι επαγγελματίας υγείας. Αν οι πρωτοετείς μας αποκτήσουν ένα πιστοποιημένο δίπλωμα επάρκειας στις ΠΒΓΠ, τότε δεν θα κρύβονται αν σ' ένα ατύχημα ακουστεί η κραυγή «Ένα γιατρό ρε παιδιά!» Θα γνωρίζουν τα βασικά, τι να κάνουν και τι να μην κάνουν. Αυτό θα κρατήσει ψηλά τον ενθουσιασμό τους, και θα τον ανεβάσει ψηλότερα: Ο ενθουσιασμός των πρωτοετών της είναι το σπουδαιότερο κεφάλαιο μια σχολής, που όταν συμπίπτει με τον ενθουσιασμό των καθηγητών κάνει θαύματα (ο καλύτερος ορισμός του επιλεγόμενου: ο γεωμετρικός τόπος δύο ενθουσιασμών, ενός διδάσκοντα κι ενός διδασκόμενου). Επιπλέον είναι το καλύτερο κλινικό μάθημα από την πρώτη μέρα των φοιτητών στη Σχολή τους, αποτελούσε δε πάγιο αίτημα όλων των φοιτητών που με την εισαγωγή του επιλεγόμενου αυτού υλοποιείται. Εξάλλου, το να προσφέρουν οι Ιατρικές Σχολές βασικές Πρώτες Βοήθειες αποτελεί έκβαση (outcome) του The Tuning-Medicine Project στο οποίο σχεδόν εκατό ιατρικές σχολές της Ευρώπης ομοφώνησαν και το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (www.tuning-medicine.com). Για όλους αυτούς τους λόγους είναι αναγκαία η διδασκαλία του μαθήματος ΠΒΓΠ στους φοιτητές από την αρχή των σπουδών τους.

Αντικείμενο: Προσδιορισμός των καταστάσεων που χρειάζονται πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισή τους από μη επαγγελματίες υγείας (τι, πότε και πώς να κάνουν και τι να μην κάνουν), αναγνωρίζοντας τον ασθενή ως ολότητα και ταυτόχρονα μέρος του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, και (αυτο)προστατεύοντας τον εαυτό τους.

Περιεχόμενο: Θλάσεις, Τραύματα, Αιμορραγίες. Δήγματα ζώων. Αλλεργίες. Εγκαύματα. Κακώσεις σκελετού. Δηλητηριάσεις. Στηθάγχη, Έμφραγμα. Λιποθυμικές καταστάσεις. Ηλεκτροπληξία. Επιληψία. Πνιγμονή από ξένα σώματα. Ασφυξία. Τεχνητή αναπνοή, Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Εκβάσεις μάθησης (learning outcomes): Οι φοιτητές, μετά το πέρας του μαθήματος, θα πρέπει να είναι σε θέση να: προσδιορίζουν με ακρίβεια τις καταστάσεις που χρειάζονται πρώτες βοήθειες (βλ Περιεχόμενο)· αντιμετωπίζουν σωστά τις καταστάσεις αυτές ως μη επαγγελματίες υγείας· ωφελούν τον ασθενή ως ολότητα, φροντίζοντας ιδιαίτερα να μην επιδεινώσουν την κατάστασή του· διαχειρίζονται σωστά σύνθετες καταστάσεις (πχ πολλοί τραυματίες, μαζικές καταστροφές κτό)· διαχειρίζονται σωστά το περιβάλλον (συγγενείς, φίλους, γνωστούς κτλ)· αναγνωρίζουν καταστάσεις που χρειάζονται παραπομπή σε επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας, και γνωρίζουν πότε και πώς να το κάνουν· αναγνωρίζουν τα όριά τους τα οποία και δεν υπερβαίνουν· και τέλος, αλλά όχι τελευταίο σε σπουδαιότητα, προασπίζουν τη δική τους υγεία και σωματική ακεραιότητα.

Μορφή διδασκαλίας: Τα μαθήματα θα είναι όλα εργαστηριακά, θα γίνονται στους χώρους του Παραρτήματος Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), που σε συνεργασία με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό λειτουργεί οργανωμένη Υπηρεσία Αγωγής Υγείας από το 1952. Ένα από τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι οι «Πρώτες Βοήθειες», το οποίο εφαρμόζεται επί σειρά ετών σε μαθητές, φοιτητές, συλλόγους, φορείς και ομάδες κοινού. Σκοπός είναι η εξοικείωση των ατόμων με τεχνικές και μεθόδους που έχουν σχέση με τη σωστή πρόληψη και σωστή αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Τα μαθήματα των Πρώτων Βοηθειών: πραγματοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό του Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων του ΕΕΣ (από τις νοσηλεύτριες εκπαιδεύτριες του Τομέα Νοσηλευτικής του ΕΕΣ, που έχουν πιστοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς Πρώτων Βοηθειών)· περιλαμβάνουν θεωρία με χρήση οπτικοακουστικού υλικού (υπολογιστής, video projector, video, έντυπο υλικό) και πρακτική άσκηση (φαρμακείο πρώτων βοηθειών, προπλάσματα, επιδέσεις, κούκλες για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση)· ολοκληρώνονται σε επτά δίωρα (14 ώρες) με υποχρεωτική παρουσία, πρακτική άσκηση και σενάρια πρώτων βοηθειών. Το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών ελέγχεται στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος, θα μπορούν δε να το αξιολογούν και μόνοι τους.

Πιστοποίηση: Σε όσους παρακολουθήσουν ολοκληρωμένο το 14ωρο πρόγραμμα των πρώτων βοηθειών και συμμετέχουν με επιτυχία στην πρακτική άσκηση και τα σενάρια δίνεται το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών (European First Aid Certificate, EFAC) διάρκειας τριών ετών. Σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον 6 ώρες αλλά έχουν έστω και μία απουσία δίνεται μία απλή βεβαίωση.

Βαθμός μαθήματος: Στους κατόχους του EFAC θα καταχωρηθεί και βαθμός στη Γραμματεία του Τμήματος μετά ολοκλήρωση και παρουσίαση εργασίας που θα τους ανατεθεί από τον υπεύθυνο του μαθήματος.

Φόρτος εργασίας φοιτητή: 50 ώρες

Εξάμηνο διδασκαλίας: 2o

ECTS: 2

Το μάθημα στο e-course