Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντικείμενο του μαθήματος: H εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα βασικής και κλινικής ψυχιατρικής.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Η θεωρητική κατάρτιση περιλαμβάνει την βασική ψυχοπαθολογία (Περιγραφή των βασικών κλινικών συμπτωμάτων και σημείων που χαρακτηρίζουν τις διαταραχές των κυριότερων ψυχικών λειτουργιών), στοιχεία από τις βασικές επιστήμες της Ψυχιατρικής (Επιδημιολογία, Νευροεπιστήμες, Ψυχολογία), περιγραφή της διάγνωσης / κλινικής εικόνας, αιτιολογίας, πρόγνωσης και αντιμετώπισης των βασικών ψυχιατρικών διαταραχών στα πλαίσια του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου (σχιζοφρένεια και άλλες διαταραχές του ψυχωτικού φάσματος, κατάθλιψη και διπολική διαταραχή, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές από χρήση ουσιών, άνοιες και οργανικά ψυχοσύνδρομα, διαταραχές πρόσληψης τροφής, σωματόμορφες και αποσυνδετικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας, διαταραχές με έναρξη στην παιδική ηλικία, ειδικά θέματα (αυτοκτονικότητα, ψυχογηριατρικά θέματα, δικαστική ψυχιατρική).

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται σε συνδυασμό με κλινική άσκηση σε μικρές ομάδες φοιτητών (15-20 φοιτητές). Η άσκηση περιλαμβάνει συμμετοχή των φοιτητών στην επίσκεψη της κλινικής, εξέταση εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών υπό την επιβλεψη μελών ΔΕΠ και ιατρών της κλινικής, συμμετοχή στην εφημερία της κλινικής, και συγγραφή και υποβολή σύνοψης ενός πραγματικού περιστατικού.

Μετά το τέλος της κλινικής άσκησης οι φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης. Μετά το τέλος της άσκησης οι φοιτητές έχουν εξοικειωθεί με τον ψυχιατρικό ασθενή και έχουν αποκτήσει τις βασικές κλινικές δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των ψυχικών λειτουργιών), που είναι απαραίτητες για την άσκηση της Ιατρικής από όλους τους ιατρούς ανεξάρτητα από την περαιτέρω εξειδίκευσή τους. Επίσης, έχουν αποκτήσει γνώσεις για την πρακτική αντιμετώπιση των βασικών ψυχιατρικών διαταραχών με έμφαση στις ανάγκες θεραπείας στην Π.Φ.Υ.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 130

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 9° + 10° (rotation)

ECTS: 6