Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Κινητικότητα Φοιτητών
Κινητικότητα φοιτητών

Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές ή την πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP) / Erasmus είναι ένα Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης ή της πρακτικής τους άσκησης σε επιχείρηση, κέντρο κατάρτισης, ερευνητικό κέντρο ή άλλο οργανισμό που εδρεύει στην Ευρώπη, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητές να ζήσουν στο εξωτερικό, να κάνουν νέες φιλίες, να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να μάθουν μια ξένη γλώσσα, αλλά και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το τομεακό πρόγραμμα Erasmus, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων: