Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Διαδικασία Ολοκλήρωσης
Διαδικασία ολοκλήρωσης διδακτορικού διπλώματος

Για την ολοκλήρωση των Διδακτορικών Διατριβών υπάρχουν μια σειρά από βοηθητικά έγγραφα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: