Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Διαδικασία Ολοκλήρωσης
Διαδικασία ολοκλήρωσης διδακτορικού διπλώματος

Για την ολοκλήρωση των Διδακτορικών Διατριβών υπάρχουν μια σειρά από βοηθητικά έγγραφα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: