Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Βιοτεχνολογίας
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοτεχνολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που υποστηρίζεται από το Τμήμα Ιατρικής σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 και έχει αναμορφωθεί πρόσφατα (Οκτώβριος 2014).

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Βιοτεχνολογία. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι 4 εξάμηνα (120 ECTS). Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή μεταπτυχιακής ερευνητικής εκπαίδευσης στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην κόκκινη βιοτεχνολογία (βιοτεχνολογία υγείας), και προετοιμασία επιστημόνων για σταδιοδρομία σε συναφείς τομείς βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και διδασκαλίας.

Η επιτυχής εκπαίδευση των φοιτητών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας (συνολικής διάρκειας ενός έτους) σε ένα από τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. και ανήκουν στο Τμήμα Ιατρικής (Εργαστήρια Βιολογίας, Βιολογικής Χημείας, Παθολογικής Ανατομικής), στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής, Κυτταρικής και Μοριακής Νευροανοσολογίας, Βιοτεχνολογίας), στο Τμήμα Χημείας (Εργαστήριο Βιοχημείας), καθώς και στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (IBE/ITE) ή συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες.

 

Υπεύθυνος ΔΠΜΣ: Ευστάθιος Φριλίγγος
Τηλ. επικοινωνίας 26510 07559