Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Αντιμετώπιση του Πόνου
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αντιμετώπιση του πόνου»

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του ΤΕΙ Αθηνων λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αντιμετώπιση του πόνου» διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων και απονέμει:

 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Αντιμετώπιση του πόνου»
 2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.).

Βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών:

 • Η βελτιστοποίηση των γνώσεων των Φυσιοπαθολογικών Μηχανισμών, του οξέος και του χρόνιου πόνου.
 • Η παρουσίαση των βασικών Συνδρόμων για τον οξύ και τον χρόνιο πόνο.
 • Η προσέγγιση των Βσικών Αρχών της Φαρμακευτικής Θεραπείας και των Εναλλακτικών Μορφών Θεραπείας.
 • Η αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενή που πάσχει από πόνο.
 • Η αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση της Ψυχολογικής συνιστώσας του πόνου
 • Η οργάνωση υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του πόνου (Δημιουργία Ιατρείων Πόνου - Διεπιστημονική εμπλοκή Επαγγελμάτων Υγείας- Σχηματισμός Δικτύων ).
 • Η εκπαίδευση και εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας, που θα στελεχώσουν λειτουργικά και συμβουλευτικά τα Ιατρεία πόνου και τις υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας και θα συμβάλλουν στην περαιτέρω έρευνα της ανακούφισης του πόνου.

 

Τριμελής Επιτροπή του Π.Μ.Σ.:

 • Δαμίγος Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής
 • Ευαγγέλου Άγγελος, Καθηγητής Ιατρικής
 • Καλφακάκου Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Ψυχολογίας

Στοιχεία επικοινωνίας.

Τηλέφωνο: 26510 07747 (Τρίτη & Παρασκευή 10:00' - 14:00'), e-mail: mdpsycho@cc.uoi.gr 

Για το Π.Μ.Σ. «Αντιμετώπιση του Πόνου» δεν προβλέπεται προς το παρόν άλλη προκήρυξη για την αποδοχή μεταπτυχιακών σπουδαστών, ενώ ολοκληρώνει την λειτουργία του το 2017.