Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Βενετσάνος Μαυρέας
Καθηγητής Ψυχιατρικής
Τηλ.: 26510 07540
E-mail: vmavreas@cc.uoi.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 09421
E-mail: -