Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Εκτροφείο Πειραματοζώων

Το Εκτροφείο Πειραματοζώων του Τμήματος Ιατρικής, λειτουργεί από το 1982, και καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η χρηματοδότηση μιας σειράς έργων είτε από το ίδιο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είτε από Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα (STRIDE-Hellas), επέτρεψε την δημιουργία συνθηκών ικανών για την σωστή διαβίωση των πειραματοζώων, έχει δε άδεια εκτροφής EL20BIO01 και πειραματισμού EL20BIO02 σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Κύριος στόχος της λειτουργίας του Εκτροφείου Πειραματοζώων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος (160/3-5-1991) «για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς». Η συμμόρφωση με το σύνολο των παραπάνω διατάξεων εξασφαλίζει την ανθρώπινη φροντίδα των πειραματόζωων που θα οδηγήσει στη δημιουργία αξιόπιστων πρότυπων μοντέλων πειραματοζώων και κατά συνέπεια στη επιτυχή ανακάλυψη ασφαλών φαρμάκων και θεραπειών.

Η λειτουργία του Εκτροφείου αλλά και των νέων μονάδων που θα δημιουργηθούν θα στηριχθεί στην αρμονική συνεργασία του προσωπικού που φροντίζει, και θα φροντίζει, τα πειραματόζωα με τους ερευνητές οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τα ζωντανά αυτά μοντέλα πειραματισμού.

Βασική προοπτική της συνεργασίας αυτής θα είναι ο διπλός κανόνας: μείωση (πειραματοζώων) και αντικατάσταση (πειραματοζώων με εναλλακτικές μεθόδους).

Στοιχεία επικοινωνίας

Παππάς Περικλής
Πρόεδρος Επιτροπής Εκτροφείου
Τηλέφωνο: 26510-0-7553
e-mail: ppappas@cc.uoi.gr

Λέκκας Παναγιώτης
Εκτροφείο
Τηλέφωνο: 26510-0-7762